Tweemaandelijks online magazine over Turkije

Ondernemen in Turkije

Veel mensen kennen de verhalen wel, of misschien heb je het zelf meegemaakt: je gaat naar Turkije op vakantie, bent helemaal ondersteboven van de charme van het land en van de mensen en dan is er die aardige Turk met zijn warme bruine kijkers en enthousiaste verhalen over het beginnen van een eigen restaurant. En wat mensen in hun eigen vertrouwde omgeving nooit zouden doen, namelijk zakelijk in zee gaan met iemand die ze amper kennen, doen ze in den vreemde wel. Met alle gevolgen van dien…

En dat terwijl er wel degelijk fantastische mogelijkheden zijn om te gaan ondernemen in Turkije. Zelfs met advies, steun en begeleiding van door de overheid opgerichte non-profit organisaties als de Kalkınma Ajansları en de Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK). Beide organisaties bieden onder bepaalde voorwaarden zelfs financiële ondersteuning!

Op deze pagina vertel ik eerst wat over de Kalkınma Ajansları - Ontwikkelingsagentschappen - in zijn algemeenheid en de TKDK. Vervolgens ga ik in afzonderlijke artikelen in op de mogelijkheden die de beide instanties in verschillende regio's bieden. Ook kun je in de nabije toekomst informatie verwachten over de Kamer van Koophandel Nederland & Turkije. Deze instantie kan vanuit Nederland ondersteuning bieden.

Zou jij graag in Turkije voor jezelf willen beginnen en lijkt het je prettig om daarbij geholpen te worden door de Kalkınma Ajansı in de regio die jij op het oog hebt én Impressie Turkije? Neem contact op via info@impressieturkije.nl.

Wil je vanuit Nederland of België investeren in of handel drijven met Turkije en zoek je begeleiding vanuit Nederland? Neem contact op met de Kamer van Koophandel Nederland & Turkije via info@htto.nl

Kalkınma Ajansları – Ontwikkelingsagentschappen

Begin 2006 is in Turkije een wet van kracht gegaan waarin de oprichting van regionale Kalkınma Ajansları werd vastgelegd. Deze agentschappen zijn uitvoerende diensten van de overheid. Een agentschap omvat drie of meerdere provincies. Hun doel is vierledig:

  • Het effectief gebruikmaken van de unieke mogelijkheden die de regio biedt;
  • Het stimuleren van de economie;
  • De verschillen in economische ontwikkeling tussen de verschillende provincies af te laten nemen;
  • Het stimuleren van duurzaamheid.

De agentschappen werken samen met bedrijven, universiteiten, kamers van koophandel, en burgemeesters en andere bestuurders. Ze bieden hulp bij het opzetten van nieuwe projecten en ondernemingen, maar ook bij het moderniseren – met name het duurzaam maken – en uitbreiden van bestaande ondernemingen. De Kalkınma Ajansları zijn dus enorm belangrijk bij ondernemen in Turkije!

Geboden hulp door de Ontwikkelingsagentschappen

De Kalkınma Ajanları zijn non-profitorganisaties. Voor hun diensten vragen zij geen vergoeding. Zij krijgen hun budget van de overheid en beheren dit geheel zelfstandig.
De agentschappen bieden hulp op verschillend vlak:

  • Informatie en advies. Hieronder valt ook de begeleiding bij de te doorlopen stappen of bijvoorbeeld bij het zoeken naar een geschikte zakenpartner.
  • Technische ondersteuning.
  • Financiële ondersteuning. Hierbij kan het gaan om terugvorderbare bedragen en niet-terugvorderbare bedragen.

Bij die laatste twee vormen van ondersteuning moet je bedrijf of je plan om te gaan ondernemen in Turkije wel vallen binnen de doelstellingen van de betreffende Kalkınma Ajansı.

Elke regio is anders

Omdat elke regio anders is, met andere behoeften en met andere mogelijkheden, zijn ook de ondersteuningsprogramma’s van elke Kalkınma Ajansı anders. In het oostelijke deel van het Zwarte-Zeegebied ligt bijvoorbeeld de nadruk op duurzaam toerisme, in het zuidwesten van Turkije zijn olijven en hun afgeleide producten erg belangrijk en in de regio Ankara is behoefte aan meer veeteeltbedrijven.

De Kalkınma Ajansları, ook voor buitenlanders

Om een beroep te kunnen doen op de diensten van de ontwikkelingsagentschappen hoef je niet de Turkse nationaliteit te hebben. Hulp aan buitenlanders gebeurt op twee vlakken:

  • Het begeleiden van investeerders uit het buitenland;
  • Het begeleiden en ondersteunen van buitenlanders die willen ondernemen in Turkije en er ook (gaan) wonen.

TKDK: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 
Landbouw- en platteland ontwikkelingshulp instituut 

Het landbouw- en platteland ontwikkelingshulp instituut is een uitvoerend orgaan voor ondersteuningsprogramma's van de Europese Unie.  De TKDK's werken met gelden van de EU en eventuele andere internationale instanties. 

Waar de Kalkınma Ajansları een breed doelgebied kennen, heeft de TKDK als speerpunten landbouw, visserij en het milieu. Ook anders dan de Kalkınma Ajansları vind je de TKDK niet in elke provincie, maar in ongeveer de helft ervan.

Wat de manier van werken en de ondersteuningsmogelijkheden betreft, lijkt de TKDK wel sterk op de Kalkınma Ajansları. Ook de TKDK biedt subsidiemogelijkheden en vormen van begeleiding.

Logo TKDK

Impressie Turkije wordt mede mogelijk gemaakt door

logo Kamer van Koophandel Nederland & Turkije
Een aanrader om te lezen?
Zegt het voort!
>